Ga naar hoofdinhoud

Inschrijven in onze school? Dat doe je zo:

Belangrijke data: Broers en zussen, geboren in 2022 van kinderen die al schoollopen in je voorkeurschool, hebben voorrang en kunnen op school fysiek inschrijven tussen 15 januari 2024 en 9 februari 2024. Alle andere kinderen melden eerst aan.Aanmeldperiode start op 27 februari 2024 en eindigt op 19 maart 2024. Meer info over hoe je kan inschrijven vind je op de website: Naar school in Dendermonde