Ga naar hoofdinhoud

Prioriteiten

Op onze school willen we kwaliteitsvol onderwijs bieden. De samenleving is voortdurend in beweging en doet regelmatig een appèl op het onderwijs. Nieuwe technieken worden toegepast en de kijk op kinderen verandert ook. Van leerkrachten vraagt dit een voortdurende professionele ontwikkeling en een brede inzetbaarheid. Daarom willen we werken aan interne kwaliteitszorg. Vanuit onze visie op goed onderwijs, wordt onze werking doorheen het lopende schooljaar gepland, geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd.
In onze prioriteitenboom krijgen de thema's waar we de komende schooljaren aan zullen werken of reeds aan gewerkt hebben, een plaats. Zo is het visueel duidelijk waarop onze focus ligt. Stevig geworteld is de implementatie van het leerplan Zill. Het is de basis van ons onderwijs. Onze leraren en leerlingen werken en leren graag op onze school. We beseffen dat dit geen blijvende garantie biedt op welbevinden. Aan deze prioriteit blijven we werken. Hogerop vinden we Driesporenbeleid en Talenbeleid, prioriteiten waar we reeds een stevige basis van hebben meegekregen, doch het verder uitwerken en automatiseren verdient nog aandacht.
De prioriteiten in de kruin zijn nieuw. Zij krijgen eerst een stevige theoretische basis en worden de komende jaren op de klasvloer uitgewerkt. We zien hier prioriteiten die met Digisprong te maken hebben zoals: digitaal plannen en opvolgen, een leerlijn stem uitbouwen en het procesgericht volgen van onze kinderen digitaliseren. Vanuit de evaluatie van ons talenbeleidsplan, groeide ook de nood om technisch en begrijpend lezen aan te pakken. Gedurende het schooljaar zullen ook hier acties worden gepland.
Wat zou onze school zijn zonder jullie, ouders? Samen met jullie willen we werken aan een school waar ieder zich welkom en thuis voelt, waar samen wordt gewerkt, gespeeld en geleerd. Ouderbetrokkenheid met onze kinderen als spil: daar willen we naartoe.

In onze prioriteitenboom krijgen de thema's waar we de komende schooljaren aan zullen werken of reeds aan gewerkt hebben, een plaats. Zo is het visueel duidelijk waarop onze focus ligt. Stevig geworteld is de implementatie van het leerplan Zill. Het is de basis van ons onderwijs. Onze leraren en leerlingen werken en leren graag op onze school. We beseffen dat dit geen blijvende garantie biedt op welbevinden. Aan deze prioriteit blijven we werken. Hogerop vinden we Driesporenbeleid en Talenbeleid, prioriteiten waar we reeds een stevige basis van hebben meegekregen, doch het verder uitwerken en automatiseren verdient nog aandacht.
De prioriteiten in de kruin zijn nieuw. Zij krijgen eerst een stevige theoretische basis en worden de komende jaren op de klasvloer uitgewerkt. We zien hier prioriteiten die met Digisprong te maken hebben zoals: digitaal plannen en opvolgen, een leerlijn stem uitbouwen en het procesgericht volgen van onze kinderen digitaliseren. Vanuit de evaluatie van ons talenbeleidsplan, groeide ook de nood om technisch en begrijpend lezen aan te pakken. Gedurende het schooljaar zullen ook hier acties worden gepland.
Wat zou onze school zijn zonder jullie, ouders? Samen met jullie willen we werken aan een school waar ieder zich welkom en thuis voelt, waar samen wordt gewerkt, gespeeld en geleerd. Ouderbetrokkenheid met onze kinderen als spil: daar willen we naartoe.