Ga naar hoofdinhoud

Afwezigheden

Dit punt is van toepassing op leerplichtige leerlingen.

Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze – wegens niet onderworpen aan de leerplicht – niet steeds op school moeten zijn.


Afwezigheden wegens ziekte

  • Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.

  • Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.

  • Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.

  • Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

Wat te doen bij ziekte?

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis.

De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

Info rond van rechtswege gewettigde afwezigheid of afwezigheid waarvoor de toestemming van de directeur nodig is, vind je in het schoolreglement.

Afwezigheidsattest