Schooluren

Voormiddag van 8.30 tot 12.10 uur
Middagpauze van 12.10 tot 13.15 uur
Namiddag van 13.15 tot 15.25 uur

In de voormiddag is er een speeltijd van 10.10 tot 10.30 uur, in de namiddag speelt de lagere school
van 14.05 tot 14.25 uur en de kleuterschool van 14.55 tot 15.15 uur.

De schoolpoort is ’s morgens open vanaf 8.10 uur en ’s middags gaat de poort open om 13.00 uur. De
kleuters die in de namiddag naar school komen, moeten langs de poort in de Kloosterstraat naar binnen.
De ouders of de grootouders die hun kind naar school brengen, vragen wij om afscheid te nemen aan
de schoolpoort. Op die manier kan iedereen bij het belsignaal zich rustig naar de klas begeven.

Om 8.30 uur sluiten alle poorten. Kinderen die later aankomen, kunnen enkel naar binnen, door aan
te bellen aan de voordeur in de Rosstraat 7.