Privacy

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen
de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen
gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding.
Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de
volgende voorwaarden: de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke
onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de
onderwijsloopbaan betrekking heeft.
We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website of via Gimme. Met
die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren
over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor
wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.
Bij het begin van het schooljaar vragen we jou als ouder om toestemming voor het maken en
publiceren van deze beeldopnamen. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan deze altijd nog
intrekken.