Directie

De directeur is aangesteld door het schoolbestuur voor de dagelijkse leiding van de school en
adviseert de campusraad op verschillende domeinen.
De directie heeft de opvoedende, onderwijskundige en administratieve leiding van de school.
De directeur is Hilde Van Damme.