Campusraad

Onze school heeft een campusraad. De voorzitter van de campusraad is de vertegenwoordiger van
de campus Visitatie in de raad van bestuur van de ‘VZW Óscar Romero Scholen’. Het doel van de
campusraad is advies geven aan de raad van bestuur en de visie van de school op te volgen en verder
uit te bouwen.

Voorzitter:
Dirk De Decker
Distelstraat 2 – 9200 Baasrode – 052/22 15 07

Leden raad van bestuur:
E.H.André Van Duyse
Bert Van Praet
Ann Caremans
Jackie Bultijnck
Paul Saeys
Marie-Rose Dooms