Inschrijvingen

Een inschrijving voor een bepaald schooljaar kan ten vroegste op de data vastgesteld op het LOP. Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, …).
De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.
Bij schoolverandering vragen wij een kopie van het rapport van de vorige school.

Tel: 052/33.44.12
E-mail: visitatie.baasrode@telenet.be